پرش لینک ها

بازدید از شرکت مهندسی طب و صنعت مَهند

فرماندار محترم و رئیس محترم اداره کار و تعاون تویسرکان از شرکت مهندسی طب و صنعت مَهند در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ بازدید کردند.
در این بازدید جناب آقای مهندس شکوهی به معرفی شرکت طب و صنعت مَهند، دستاوردها، برنامه های آتی و محصولات این شرکت پرداختند.

در ادامه هیات محترم بازدیدکنندگان از خط تولید شرکت طب و صنعت مَهند بازدید کردند.

بازدید فرماندار