پرش لینک ها

استاندارد IEC60601-1

استاندارد بین المللی الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری در تجهیزات پزشکی.

مجموعه استاندارد های تکنیکال تعریف شده در اتحادیه اروپا است که ایمنی تجهیزات الکتریکی پزشکی را تضمین میکند.

IEC60601-1 اطمینان حاصل میکند که هیچ نقض الکتریکی، مکانیکی یا عملکرد خطری غیرقابل قبول برای بیماران یا اپراتورها ندارد، در واقع معیارهایی را برای ارزیابی تجهیزات پزشکی ارائه میدهد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search